AspenTech báo cáo quý IV và kết quả tài chính năm 2017 vượt quá mong đợi

15:32 - 16/08/2017

AspenTech báo cáo quý IV và kết quả tài chính năm 2017 vượt quá mong đợi và đã được đánh dấu bởi một kết quả tích cực trên tất cả các khu vực địa lý và bộ sản phẩm ", ông Antonio Pietri, Chủ tịch và Giám đốc điều hành AspenTech. "Trong quý thứ tư, chúng tôi đã có những bước tiến quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới thị trường. Chúng tôi đã thành công tung ra sản phẩm aspenone v10, sẽ mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng của chúng tôi thông qua chức năng và khả năng nâng cao. Ngoài ra, chúng tôi thấy đà tích cực với bộ phần mềm APM của chúng tôi khi chúng tôi đóng một số giao dịch và tiếp tục tạo ra sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng. "

Pietri cho biết thêm: "Chúng tôi tin tưởng rằng AspenTech sẽ bước vào năm tài chính 2018 với danh mục sản phẩm mạnh mẽ và mở rộng và cơ hội tăng trưởng đáng kể, giúp chúng tôi thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của mình và tiếp tục mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông.

Quý 4 năm tài chính 2017

Chi tiêu hàng năm, mà công ty định nghĩa là giá trị hàng năm của tất cả các hợp đồng cấp phép và bảo trì theo thời hạn vào cuối năm 2017 là 460 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2017, tăng 1,8% so với ngày 31 tháng 3 năm 2017 và 4,1% Kết thúc năm tài chính 2016.
Biên lợi nhuận hoạt động của GAAP là 39,6% vào quý 4 năm tài chính 2017, so với 43,1% trong quý IV của năm 2016. Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 46,1% trong quý IV năm tài chính 2017, so với 46,1% trong quý IV Của năm tài chính 2016.
Biên lợi nhuận hoạt động của GAAP là 43,9% cho năm tài chính 2017, so với 44,8% cho năm tài chính 2016. Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 48,8% cho năm tài chính 2017, so với 49,3% cho năm tài chính 2016.
AspenTech đã mua lại khoảng 1,3 triệu cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của chúng tôi với giá 75 triệu đô la trong quý IV năm tài chính 2017.
AspenTech đã mua lại khoảng 7.3 triệu cổ phần của cổ phiếu phổ thông cho $ 375.0 triệu trong năm tài chính 2017.
Tóm tắt kết quả tài chính năm tài chính 2016

Tổng doanh thu của AspenTech là 123,7 triệu đô la tăng 8,8% so với 113,7 triệu đô la trong quý IV năm tài chính trước.

Doanh thu thuê bao và phần mềm là 115,4 triệu đô la trong quý thứ tư của năm tài chính 2017, tăng từ 106,7 triệu đô la vào quý IV năm 2016.
Dịch vụ và các khoản thu nhập khác là 8,2 triệu đô la vào quý IV năm tài chính 2017, tăng từ 7,0 triệu đô la vào quý IV năm 2016.
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, AspenTech báo cáo thu nhập từ hoạt động 48,9 triệu USD, so với thu nhập từ hoạt động 49,0 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Thu nhập thực là 54,4 triệu đô la cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, dẫn đến thu nhập thuần trên mỗi cổ phiếu là 0,73 đô la, so với thu nhập thực trên mỗi cổ phiếu là 0,41 đô la Mỹ trong cùng kỳ năm tài chính vừa qua.

Thu nhập phi GAAP từ hoạt động, cộng thêm chi phí đền bù dựa trên cổ phiếu, khấu hao tài sản phi vật chất gắn liền với việc mua lại, chi phí liên quan đến mua lại và công nghệ mua lại không bằng vốn hóa, là 57.0 triệu đô la cho quý IV năm tài chính 2017 so với phi GAAP Thu nhập từ hoạt động của 52,4 triệu đô la trong cùng kỳ năm tài chính vừa qua. Thu nhập ròng phi GAAP là 59,1 triệu đô la, hoặc 0,79 đô la một cổ phiếu, cho quý 4 năm tài chính 2017 so với thu nhập thực phi tài chính của GAAP là 35,5 triệu đô la, hoặc 0,44 đô la một cổ phiếu, trong cùng kỳ năm tài chính vừa qua.

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, công ty nhận ra khoản trợ cấp thuế trị giá 19 triệu đô la chủ yếu là kết quả của việc phát hành dự phòng thuế dự phòng. Lợi ích về thuế đã mang lại lợi ích 0,26 đô la cho mỗi cổ phần cho cả thu nhập thuần trên tổng lợi nhuận thuần GAAP và không GAAP trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017.

AspenTech có chứng khoán tiền mặt và chứng khoán thị trường 102.0 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, so với 101.7 triệu đô la vào cuối quý trước.

Trong quý thứ tư, công ty đã tạo ra 73,3 triệu đô la tiền mặt từ hoạt động và 76,8 triệu đô la tiền mặt.

Tóm tắt kết quả tài chính năm tài chính 2017

Tổng doanh thu của AspenTech là 482,9 triệu đô la tăng 2,2% so với 472,3 triệu đô la trong năm tài chính 2016.

Doanh thu thuê bao và phần mềm là 453,5 triệu đô la, tăng từ 440,4 triệu đô la cho năm tài chính 2016.
Các dịch vụ và doanh thu khác là $ 29.4 triệu, so với $ 31.9 triệu cho năm tài chính 2016.
Trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017, AspenTech báo cáo thu nhập từ hoạt động của 212.0 triệu đô la, cải thiện từ thu nhập từ hoạt động của $ 211.400.000 cho năm tài chính 2016.

Thu nhập ròng là 162,2 triệu đô la cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, dẫn đến thu nhập thuần trên mỗi cổ phiếu là 2,11 đô la, so với thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu là 1,68 đô la cho năm tài chính 2016.

Thu nhập phi GAAP từ các hoạt động là 235,8 triệu đô la cho năm tài chính 2017, cải thiện so với thu nhập phi GAAP từ hoạt động 232,7 triệu đô la cho năm tài chính 2016. Thu nhập ròng phi GAAP là 177,4 triệu đô la, hoặc 2,30 đô la mỗi cổ phần, cho năm tài chính 2017 , Cải thiện so với thu nhập ròng phi GAAP là 155,8 triệu đô la, hoặc 1,87 đô la một cổ phiếu, cho năm tài chính 2016.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, công ty đã thu được 182,4 triệu đô la từ dòng tiền và 187,2 triệu đô la tiền mặt.

Sử dụng Các Biện pháp Tài chính Non-GAAP

Thông cáo báo chí này chứa "các biện pháp tài chính phi GAAP" theo các quy tắc của Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ. Các biện pháp tài chính Non- GAAP không dựa trên một bộ quy tắc hoặc nguyên tắc kế toán toàn diện. Thông tin bổ sung Non- GAAP này không nhằm đại diện cho một thước đo hiệu suất phù hợp , các thông tin tiết lộ được yêu cầu bởi các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi hoặc GAAP. Các biện pháp tài chính Non-GAAP phải được xem xét bổ sung, chứ không phải là thay thế hoặc cao hơn các biện pháp tài chính được xác định theo GAAP. Sự đối chiếu GAAP với các kết quả Non-GAAP được bao gồm trong các bảng tài chính có trong thông cáo báo chí này.


Quản lý xem xét cả kết quả tài chính của GAAP và Non-GAAP trong việc quản lý hoạt động của AspenTech. Theo kết quả của việc áp dụng các mô hình cấp phép mới, ban lãnh đạo tin rằng một số chỉ số hoạt động của AspenTech dựa trên GAAP bao gồm doanh thu, lợi nhuận gộp, thu nhập từ hoạt động và thu nhập ròng nên được xem cùng với các biện pháp kinh doanh phi GAAP và các biện pháp kinh doanh khác. Đánh giá hiệu suất của AspenTech, tăng trưởng và tình trạng tài chính. Theo đó, quản lý sử dụng một số số liệu phi GAAP và các chỉ số kinh doanh khác, bao gồm các chỉ số phi GAAP được đưa ra trong thông cáo báo chí này, để theo dõi hiệu quả kinh doanh của AspenTech. Không một tiêu chí nào trong số các số liệu Non-GAAP nên được coi như một giải pháp thay thế cho bất kỳ biện pháp nào về hiệu suất tài chính được tính theo GAAP.

Nguồn : businesswire.com

Thong ke

Tin tức nổi bật

Alivar - ứng dụng quảng cáo kiếm ...

11:29 - 09/05/2019

Alivar - ứng dụng xem quảng cáo kiếm ...

Alivar: Ứng dụng cho thuê màn hình ...

11:27 - 29/01/2019

Alivar – nền tảng quảng cáo số giúp ...

Hé lộ về Alivar, “tân binh” giúp ...

10:00 - 28/01/2019

Dự kiến ngày 29/1 tới đây, Alivar - nền ...

Ra mắt ứng dụng: xem quảng cáo là ...

16:54 - 26/01/2019

Công ty công nghệ Indimax sắp ra mắt ...

AspenTech báo cáo quý IV và kết ...

15:32 - 16/08/2017

AspenTech báo cáo quý IV và kết quả tài ...

Gần 40 năm lịch sử hình thành và ...

14:22 - 11/08/2017

Lịch sử lãnh đạo của AspenTech được ...