Share this page:

Mô tả công việc

 • Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán thuế, giải trình số liệu khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quan trị, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.
 • Tổng hợp doanh thu và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Kiểm soát thu- chi và chi phí
 • Tổ chức bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tại liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty.
 • Thực hiện các chế độ báo cáo tuần, tháng, quý theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Thực hiện các công việc, nghiệp vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu cầu công việc

 •   Số năm kinh nghiệm: ít nhất 02 năm
 •  Trình độ: Đại học
 • Ngành nghề: Kế toán, Tài chính
 • Có kiến thức tổng quát về quản lý, kinh tế, kế toán, tài chính, thống kê, pháp luật.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm FAST, MISA
 • Am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
 • Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh là một lợi thế

Quyền lợi được hưởng

Hồ sơ bao gồm

Hạn chót nộp hồ sơ

30-08-2017
Tên người liên hệ Ms Nhat Anh
Email nhatanh@indimax.vn

Việc làm nổi bật

Account Manager

30 - 08 - 2017

Lễ tân

30 - 08 - 2017
Thong ke